அடுத்த 30 நாட்களுக்குள் 75% பேருக்கு தடுப்பூசி போட்டால் 37 சதவீத உயிரிழப்பை தடுக்கலாம் – ஐசிஎம்ஆர் அறிவுறுத்தல்.

    0
    48