ஆடவர் இரட்டையர் பேட்மிட்டன் குரூப் ஏ பிரிவின் முதல் ஆட்டத்தில் இந்தியாவின் சாத்விக் சாய் ராஜ் ரெட்டி, சிரக் ஷெட்டி இணை வெற்றி.

    0
    86