ஆப்கானிஸ்தானில் அரசு ஊழியர்களுக்கு பொது மன்னிப்பு வழங்கப்படுவதாக தலிபான்கள் அறிவிப்பு – அரசு ஊழியர்கள் பணிக்கு திரும்ப வேண்டும் என்றும் உத்தரவிட்டுள்ளனர்.

    0
    46