ஆப்கானிஸ்தான் நாட்டில் உக்ரைன் விமானம் கடத்தப்பட்டதாக வெளியான செய்தி ஈரான் மறுப்பு

    0
    44