இயற்கையை அழித்து வளர்ச்சித் திட்டங்களை மேற்கொள்ளக் கூடாது என்று மாநில அரசை சென்னை உயர்நீதிமன்றம் அறிவுறுத்தியுள்ளது.

    0
    75