இலங்கை அகதிகள் சட்டவிரோதமாக குடியேறியவர்கள் என்பதால் குடியுரிமை வழங்கும் விஷயத்தில் உடனே முடிவு எடுக்க முடியாது – மத்திய அரசு

    0
    47