இலவச கட்டாய கல்வி உரிமை சட்டத்தில் (RTE) மாணவர்களை சேர்க்க ஆகஸ்ட் 13 வரை அவகாசம். மெட்ரிக் கல்வி இயக்குநரகத்தின் கோரிக்கையை ஏற்று கல்வித்துறை உத்தரவு.

    0
    44