ஒரே நாடு ஒரே ரேஷன் திட்டம் – வெளிசந்தைகள் மூலம் ரூ. 8 ஆயிரம் கோடி கடன் பெற மத்திய அரசு ஒப்புதல்.

    0
    87