கொரோனாவை தடுக்க இதுவரை 55 கோடி “டோஸ்”தடுப்பூசிகள் செலுத்தப்பட்டுள்ளது – மத்திய சுகாதார அமைச்சர் மன்சுக் மாண்டவியா.

    0
    44