கோவில் யானைகளை, இயற்கையான, பசுமையான இடத்தில் பராமரிக்கலாம் எனவும், விழாக் காலங்களில் மட்டும் கோவிலுக்கு அழைத்து வராலாம் எனவும் தமிழக அரசுக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் யோசனை.

    0
    81