தமிழில் அர்ச்சனை செய்வது மன உளைச்சலை தருகிறது – கோவில் அர்ச்சகர்கள்.

    0
    95