தமிழ்நாட்டு மக்களுக்காக தனது வாழ்நாளை அர்ப்பணித்தவர் முன்னாள் முதலமைச்சர் கருணாநிதி – குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த்.

    0
    45