தெலுங்கானாவின் வாரங்கல் மாவட்டத்தில் உள்ள ராமப்பா கோயிலை உலக பாரம்பரிய சின்னங்களில் ஒன்றாக அங்கிகரித்து யுனெஸ்கோ அறிவிப்பு.

    0
    38