புதுச்சேரியில் பள்ளிக்கல்லூரிகளை திறப்பது தேதி குறிப்பிடாமல் ஒத்திவைப்பு.

    0
    45