வரும் 28ம் தேதிக்கு பிறகு அனைத்து தொழிற்சாலைகளும் இயங்க அரசு உத்தரவிட்டு இருப்பதால், தொழிலாளர்கள் அனைவருக்கும் தடுப்பூசி போட்டு கொள்ளுமாறு உத்தரவு. 

    0
    99