70 வருஷமாக காங்கிரஸ் என்ன செய்தது என கேட்டவர்கள் இன்று காங்கிரஸால் கட்டமைக்கப்பட்டதை 6 லட்சம் கோடிக்கு விற்று வருகின்றனர் – ராகுல்காந்தி.

    0
    77