8,446 தனியார் பள்ளிகளில் இலவச மற்றும் கட்டாயக் கல்வி உரிமைச் சட்டத்தின் கீழ் 25% இடங்களில் சேர rte.tnschools.gov.in இணையதளத்தில் வரும் ஆகஸ்ட் 3ம் தேதி வரை விண்ணப்பிக்கலாம்.

    0
    95