முன்னாள் மத்திய அமைச்சரும், நீலகிரி நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான அ.ராசா வின் மனைவி பரமஸ்வரி காலமானார்.

    0
    91